ఇక్కడ రిజిస్టర్ అయిన అగ్రి గోల్డ్ బాధితులు మీ దగ్గరలోని అగ్రిగోల్డ్ వెరిఫికేషన్ కౌంటర్ నందు తప్పనిసరిగా నమోదు చేయించుకోవలెను.

అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల బాండ్లు మరియు రసీదులు ధృవీకరణ వివరాల (స్థలం / తేదీ ) కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

అగ్రిగోల్డ్ వివరాలను వెరిఫికేషన్ చేయించుకున్న వారి సమాచారాన్నిపొందటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

If you are a victim of ponzi schemes like the mentioned cases . Please click below to register .
Click here to search your complaint details.